Cửa hàng

Showing 41–60 of 80 results

Sale!

Gạo Điện Biên

Gạo Nếp cẩm

40.000  39.000 
Sale!

Gạo Điện Biên

Gạo nếp nương

50.000  45.000 
Sale!

Gạo Điện Biên

Gạo Tám thơm Điện Biên

24.000  23.000 
Sale!

Thuốc quý Tây Bắc

Giảo cố lam

190.000  170.000 
Sale!

Thuốc quý Tây Bắc

Hà thủ ô đỏ

160.000  140.000 
Sale!

Đồ khô Tây Bắc

Hạt hạnh nhân

270.000  250.000 

Thuốc quý Tây Bắc

Hoa đào khô

150.000 
Sale!

Thuốc quý Tây Bắc

Hoa tam thất

550.000  530.000 
Sale!

Đồ khô Tây Bắc

Măng lưỡi lợn khô

300.000  290.000 
Sale!

Đồ khô Tây Bắc

Măng nứa khô

290.000  260.000 
Sale!

Đồ khô Tây Bắc

Măng rối

320.000  310.000 
Sale!

Đồ khô Tây Bắc

Măng vầu khô

280.000  260.000 
Sale!
300.000  290.000 

Đồ khô Tây Bắc

Miến dong

90.000 
Sale!

Đồ khô Tây Bắc

Mộc nhĩ rừng

280.000  250.000 
Sale!

Đồ khô Tây Bắc

Nấm hương rừng

400.000  390.000 
Sale!

Thuốc quý Tây Bắc

Nấm ngọc cẩu khô

500.000  450.000 
Sale!

Thuốc quý Tây Bắc

Nấm ngọc cẩu tươi

180.000  150.000 

Thuốc quý Tây Bắc

Nghệ đen khô

160.000 
Sale!

Thuốc quý Tây Bắc

Nhục thung dung

260.000  240.000