Son La: Ð?ng bào Mông dón T?t Ð?c l?p

dan toc tay bac - Son La: Ð?ng bào Mông dón T?t Ð?c l?p
[01/09/2012 18:09:13] Ngày 1/9/2012, d?ng bào dân t?c Mông t? kh?p các t?nh: Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái…d? v? th? tr?n M?c Châu, t?nh Son La d? vui dón T?t Ð?c l?p 2/9. Hàng nam, T?t Ð?c l?p là d?p ngu?i Mông di choi, mua s?m qu?n áo m?i, tham thú h? hàng và dây cung là d?p d? các chàng trai, cô gái d?n tu?i l?p gia dình h?n hò. Trong ?nh: Các cô gái dân t?c r?c r? áo váy m?i di dón T?t Ð?c l?p. ?nh: Minh Ð?c – TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *