lạp xường

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Thịt khô gác bếp

1kg Lạp xường gác bếp

600.000 

Thịt khô gác bếp

2kg Lạp xường gác bếp

1.200.000 

Thịt khô gác bếp

500g Lạp xường gác bếp

300.000